MİLLİ AVIASİYA AKADEMİYASI

AVİASIYA METEOROLOGİYASI

KAFEDRASI

gallery/naa_edu_az
gallery/p2
Sayta daxil olma sayı

Sayta daxil olma sayı

gallery/logo meteo

Mühazirəçi - müəllim Aqil Hacıyev