«Авиасийа метеоролоэийасы» кафедрасынын

«Aviasiya meteorologiyası » kafedrasının

2017/ 2018 –ci tədris ilinin Yaz semestri üçün

Dərs cədvəliА.А.S.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610


Hüseynov N.Ş.

1416r

2034

1416r

2034
Mahmudov R.N.

M

1127a

M

1127a
Səfərov

S.H1125a

2034Hadıyev Y.C.

1125a

2154

M

1127a

M

1127a


1125a

2074

1125a

2074

1125a

2074Quliyev

Z.G.

1415i

2074

1116r

2074
1415i

2034

1116r

2034


Paşayev N.Ə.

1127a 1111127a 111


Məmmədova G.Ə.

1126a

2084

1126a

2074
1126a

31441126a

2074

1126a

20741126a

2074

1126a

20741126a

2074


Süleymanov M.F.

1116a

2034

1416a

20341416a

2034

1116a

2034Hacıyev A.X.

1124a

2154

1124a

3231124a

2034

1124a

2034Məmmədova H.V.

1125a

2074

1125a

3124

1124a

2074

1124a

2074

1126a

3144

1124a

3184

1124a

3104


1125a

2034

1125a

3144

1124a

3184

1126a

2034
1125a

2074

1126a

2074

1125a

2074

Mürsəlov R.G.


1125a3104

1125a

20341124a

3104

1124a

2034

1124a

20341127a

2074


1127a

2044

1125a2034Kazımova Ə.N.

1127a

32141

2

3

43

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

900

1035

1045

1220

1250

1425

1435

1610

2017/2018-ci tədris ilinin Yaz semestri üçün magistraturaya aid DƏRS CƏDVƏLİgün

Dərs

Həftə

«Hidrometeorologiya »

M1127a

I

1

9.00-10.35

üst

Atmosferin ümumi sirkulyasiyası (Mahmudov Rza)

alt

2

10.45-12.20

üst

Atmosferin ümumi sirkulyasiyası (Mahmudov Rza)

alt

3

12.50-14.25

üst


alt

4

14.35-16.10

üst


alt

II

1

9.00-10.35

üst


alt

2

10.45-12.20

üst

İqlim nəzəriyyəsi (Hadıyev Yusif)

alt

3

12.50-14.25

üst

İqlim nəzəriyyəsi (Hadıyev Yusif)

alt

4

14.35-16.10

üst

Ali məktəb pedaqogikası (Allahverdiyeva Safura)

altIII1

9.00-10.35

üst


alt

2

10.45-12.20

üst


alt

3

12.50-14.25

üst


alt

4

14.35-16.10

üst

alt

IV

1

9.00-10.35

üst

Atmosfer fizikası (Məcidova V)

alt

2

10.45-12.20

üst

Atmosfer fizikası (Məcidova V)

alt


3

12.50-14.25

üst


alt

Elmin Fəlsəfəsi (Məmmədov Cahangir)


4V

1

9.00-10.35

üst


alt


2
3

üst


alt